zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 20 Listopada 2017, Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: POMIDORY - 400 ODMIAN ? NASIONA ? ZAPRASZAM PO ZDROWIE !! ZAPRASZAM DO ZA cena: 3,49 PLN, rok: r., miejscowość: polska, data: 2017-11-20, ...szczegóły

GALERIA

NAPISZ DO NAS

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z ogrodnictwem

ogrod@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

 gorczyca

gorczyca

Wzbogacanie gleby nawozami zielonymi

tekst i zdjęcia Janina Kuś


Nawóz zielony to najlepszy sposób zasilenia gleby i jej ochrony. Szczególnie polecany jest na ziemiach, które wymagają regeneracji, to znaczy zbitych lub dawno nieuprawianych. Działanie nawozów ma dobroczynne działanie na gleby piaszczyste i jałowe, szybko tracące wodę.

PODOBNE TEMATY

Rośliny na nawozy zielone służą podłożu na rĂłżne sposoby. Możemy je wysiać jako plon głĂłwny, śrĂłdplon (czyli wysianie między rzędami uprawy głĂłwnej), międzyplon lub poplon. W zależności od efektu jaki mają wywrzeć na glebę zielone rośliny:

- chronią ziemię przed wysuszeniem jak i przed obfitymi opadami, w ten sposĂłb sprzyjają rozwojowi mikroorganizmĂłw i hamują wzrost chwastĂłw

- wzbogacają glebę w związki azotu (głĂłwnie jeśli siejemy rośliny motylkowe)

- przekopane pĂłźniej biorą udział w tworzeniu prĂłchnicy, dzięki czemu zwiększają ilość składnikĂłw mineralnych i zdolność gleby do gromadzenia wody

- dzięki rozbudowanemu i głęboko sięgającemu systemowi korzeniowemu przyczyniają się do spulchnienia gleby i do wydobycia składnikĂłw mineralnych z głębokich warstw, do ktĂłrych nie mają dostępu rośliny o płytkim systemie korzeniowym

- chronią ziemię przed wypłukiwaniem składnikĂłw odżywczych, ktĂłre są wiązane przez rosnącą masę roślinną

- poprawiają aktywność biologiczną i w ten sposĂłb wpływają na strukturę gruzełkowatą gleby

- wpływają na poprawienie struktury gleby i zmniejszenie jej zasolenia spowodowane stosowaniem nawozĂłw sztucznych

Nawozy zielone nie zaspokajają w pełni potrzeb pokarmowych roślin, dlatego należy stosować je z innymi nawozami organicznymi. Rośliny na nawozy zielone do wzrostu potrzebują składnikĂłw pokarmowych, jeśli gleba jest uboga należy wspomĂłc ją niewielką ilością nawozĂłw.

Na ziemiach zbitych (np. pobudowlanych) lub dawno nieuprawianych, ktĂłre są przeznaczone na ogrĂłd użytkowy, rośliny na nawĂłz zielony możemy uprawiać nawet i rok. SzczegĂłlnie korzystne działanie ma łubin (żĂłłty, biały, wąskolistny) z rozbudowanym systemem korzeniowym i zdolnością magazynowania azotu. Dobrze swoją rolę spełni też bĂłb i nostrzyk, ktĂłry przerasta i spulchnia glebę na około 1 m wgłąb . Struktura takiej gleby jest dość luźna, więc lepiej posadzić rośliny ozdobne jako sadzonki niż uzyskiwać je z nasion.

Jeśli chcemy uzyskać prĂłchnicę z nawozu zielonego ścinamy rośliny i przekopujemy gdy zaczynają kwitnąć. Zależnie od gatunku po 1-2 miesiącach od siewu. NawĂłz szybko rozkłada się i już w drugiej połowie lata możemy posadzić rośliny ogrodowe. Rośliny na nawĂłz, ktĂłre wytworzyły nasiona są mniej wartościowe, ponieważ wiele cennych materiałĂłw jest przeniesionych do nasion. NawĂłz zielony na ziemiach ciężkich częściowo pozostawiamy na powierzchni i przekopujemy płytko, a na ziemiach lekkich głębiej (do 20 cm).

Na śrĂłdplon wybieramy rośliny wolno rosnące i cieniolubne, aby nie konkurowały zbyt mocno z plonem głĂłwnym. Po zbiorach plonĂłw głĂłwnych przekopujemy rośliny na nawĂłz zielony. Jako śrĂłdplon sieje się seradelę i koniczynę. Nadaje się rĂłwnież pieprzyca, ktĂłrą można siać między pomidorami czy kukurydzą.

Na międzyplon warto wysiać nagietki i aksamitki, ktĂłre ograniczają rozwĂłj nicieni uszkadzających korzenie.

Na poplon letni nadaje się bĂłb, gorczyca, facelia, biała i czerwona koniczyna, rzepak jary, wyka, gryka, łubiny, słonecznik, peluszka. Rośliny, ktĂłre wyrastają zbyt wysokie ścinamy nisko i przeznaczamy na kompost, a korzenie i resztki łodyg i liści przekopujemy.

Wszechstronną rośliną na zielony nawĂłz jest gorczyca biała, ktĂłra szybko rośnie, świetnie spełnia rolę ściĂłłki, wspomaga gruzełkowatość gleby i rośnie nawet na ubogich glebach. Należy do rodziny kapustowatych i nie powinno się jej siać, jeśli chcemy na zagonie uprawiać kapustę lub inne warzywo z tej rodziny. Ta uwaga dotyczy rĂłwnież Facelię w połączeniu np. z łubinem czy seradelą można wysiewać po wcześnie zbieranym groszku i sałacie.

Na poplon ozimy nadają się rośliny odporne na niskie temperatury. Sieje się je pĂłźną jesienią. Rośliny ozime chronią gruzełkowatość gleby, wiążą azot i gromadzą wilgoć zimową. Na oziminy nadaje się żyto ozime, wyka ozima czy mieszanka gorzowska: wyki, życicy, koniczyny inkarnatki. Poplon ozimy przekopujemy wiosną.

SzczegĂłlne znaczenie - jako nawĂłz zielony - mają rośliny motylkowe: łubiny, groch, koniczyny, wyka, fasola. Są wśrĂłd nich rośliny mrozoodporne i rosnące na suchych podłożach, ale wszystkie są najlepszym źrĂłdłem azotu. A wszystko to dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowatymi, ktĂłre zasiedlają korzenie roślin motylkowych. Bakterie mają zdolność wiązania azotu, ktĂłry uwalnia się podczas rozkładu rośliny i bakterii. Ta właściwość roślin wykorzystywana jest do wzbogacania gleby w azot.

szpinak

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 3,49 PLN

miejscowość: polska

data: 2017-11-20

cena: 3,49 PLN

miejscowość: warszawa

data: 2017-11-20

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: ogrod@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA